Hem
SSSA info
   Aktiviteter
   Medlemmar
   Styrelse
   Protokoll
   Stadgar
   QSL info
Teknik
HF
Läs QTC
SSA
 

QRZ.com
Buckmaster
 

Styrelse

         
Ordförande: SM0OOJ Simon Wikberg epost
Kassör: SM0XKM Bo Stenberg epost
Sekreterare: SM0FXK Ulf Nordström epost
Ledamot: SM6JLZ Thomas Petersson epost
Ledamot: SM0GBG Johan Forsell epost
Supleant: SM0SMC Mikael Andersson epost

___________________________

Revisor: SM0XQS Anders Sahlgren epost
Revisor supp: SA0BXV Claes Fejde epost


    Valberedning:
Sammankallande: SM0UAO Bert-Ove Nord epost
       sm3cer