Hem
SSSA info
   Aktiviteter
   Medlemmar
   Styrelse
   Protokoll
   Stadgar
   QSL info
Teknik
HF
Läs QTC
SSA
 

QRZ.com
Buckmaster
 

Styrelse

         
Ordförande: SM0OOJ Simon Wikberg epost
Kassör: SM0XKM Bo Stenberg epost
Sekreterare: SM0GBG Johan Forsell epost
Supleant: SM0NHE Urban Logelius epost

___________________________

Revisor: SM0YOS Tomas Boström epost
Revisor supp: SA0BXV Claes Fejde epost


    Valberedning:
Sammankallande: SA0AML Jonas Andersson epost
       sm3cer