SSSA info
Teknik
HF + VHF
SSA
SSSA Forum
  Stängt !
 
 


Nyheter

2017-12-06

************** Klubblokalen ****************
Nu har vi tömt klubblokalen på allt inför kommande renovering.
Ett stort tack från styrelsen till alla de som hjälpt till med detta omfattande arbete.
Korslänken i Gustavsberg är temporärt flyttad till skogarna på Ingarö.
Mötet som vi höll i Brunns skola fick av tidsbrist forceras.
Protokollet finns att läsa under SSSA INFO - PROTOKOLL.

Du kommer väll ihåg att betala din medlemsavgift före sista december? Det kostar bara 50:- upp till 18 år, därefter 150:- Eller 200:- för hela familjen. Ev. vill du kanske bara vill sponsra klubben i dess verksamhet.
Enklast betalar du in pengarna på SSSA's Bankgiro 347-3030 OBS. Glöm inte ange din signal eller fullständigt namn m.m.
/Styrelsen.

2017-04-30

************** Årsmötet ****************
Årsmötet var välbesökt med tanke på antalet medlemmar i klubben.
Huvudfrågan kretsade runt lokalens framtid.
Protokollet finns att läsa under SSSA INFO - PROTOKOLL.
/Styrelsen.

Tidigare nyheter

sm3cer