SK0MM höstrensning 2007.


Några bilder från antenn/rotor och städdagen.

Stockholm Skärgård Sändare Amatörer "SSSA"
73 de SM0GBG /Johan


Bilder de GBG.


Strax fäller vi 144MHz Yagin.


Dr. AMM smörjer maskineriet.


SMC lyssnar med bägge öronen.


.
Rotorn ner i shaket för genomgång.

Lycklig prylsamlare.


Släpet börjar fyllas.


Ingvar och Ari mekar rotor.


Sista chansen. Nu går strax lasset.