Trafikförkortningar
Kod
Internationella uttryck
Svenska uttryck
AA
All after
Allt efter
AB
All before
Allt före
ABT
About
Omkring, ungefär
AC
Alternating current
Växelström
ADS
Address
Adress
AGN
Again
Igen
ANI
Any
Någon
ANS
Answer
Svar, svara
ANT
Antenna
Antenn
BC
Broadcast
Rundradio
BCI
Broadcast interference
Rundradiostöring
BK
Break
Avbryt(-a) sändningen
BN
Between
Mellan
BTR
Better
Bättre
BUG
"Bug"
Bugg = automatisk telegrafnyckel
C
Correct
Rätt "Ja"
CFM
Confirm(-ing)
Bekräfta(-r), Bekräftande
CL
I am closing my station
Jag stänger stationen
CO
Crystal oscilator
Kritalloscillator
CONDS
Conditions
Förbindelsemöjligheter
CONDX
Distance conditions
Långväga förbindelsemöjligheter
CQ
"Seek you"
Allmänt anrop
CS
To all
Till alla
CUAGN
Call sign
Anropssignal
CUL
See you later
Vi ses senare
CW
Continuous waves
Telegrafi (A1A)
DC
Direct current
Likström
DCT
Direct
Direkt
DE
From
Från... (Anropssignal)
DR
Dear
Kära
DX
Distance
Stora avstånd, Långväga
ER,ERE ES
Here and
Här och
FB
Fine Business
Utmärkt, bra
FM
Frequency modulation
Frekvensmodulering
FREQ, FQ
Frequency
Frekvens
FIG(-S)
Figure(-s)
Siffra, siffror telefoni
FONE
Telephony "phone"
Telefoni
GA
Good afternoon
God middag
Go ahead
Sätt(-a) igång
GB
Good bye
Adjö
GE
Good evning
God afton
GLD
Glad
Glad
GM
Good morning
God morgon
GMT
Greenwich meantime
Greenwich-tid (Sv -1tim sommar -2tim)
GN
Good night
God natt
GND
Ground
Jord
Ham
"Ham"
Sändaramatör
HF
High frequency
"Kortvåg" 3-30MHz
HI
"Hi"
Skratt tecken
HPE
Hope
Hoppas
HR
Here
Här
HRD
Heard
Hörde, hört, hörd
HW
How
Hur
INFC
Information
Upplysning, meddelande
K
Come
Kom
KM
Kilometer(-s)
Kilometer
KN
Come - nobody else
Kom, då endast en station avses, och 
övriga anmodas att inte svara
LIC, (LIS)
License
Licens
LID
"Lid"
Dålig telegrafist
LOG
Logg book
Radiodagbok
LW
Long Wire
Antenn med lång enkel tråd
MIN
Minute(-s)
Minut(-er)
MIKE
Microphone
Mikrofon
MNI
Many
Många
MSG
Message
Meddelande, telegram
NG
No good
Inte bra, ej godtagbar
NIL
Nothing
Ingenting (att sända)
NR
Number, near
Nummer, nära
NW
Now
Nu
OB
Old boy
Gamle gosse, kamrat
OK
Correct
Rätt, stämmer, ja, överens
OM
Old man
Gamle vän
OP, OPR
Operator
Operatör, telegrafist
OSC
Oscillator
Oscillator
OT
Old timer
Gammal och erfaren, veteran
PA
Poweramplifier
Slutsteg
PSE
Please
Var god (att...)
PSED
Pleased
Glad, nöjd
PWR
Power
Effekt
R
Received
Allt uppfattad, mottaget
RCD (RCVD)
Received
Erhållit, mottagit
RCVR (RX)
Receiver
Mottagare
RIG
Rig
Stationsutrustning
RPT
Repeat
Repetera
RPRT
Report
Rapport(-era)
RTTY
Radio teletype
Fjärrskrift
SIGS
Signals
Signaler, tecken
SILENT KEY
Silent key
Sändaramtör som avlidit
SKED
Schedule
Passnngstid, tidtabell
SRI
Sorry
Beklagar
SSB
Singel side band
Enkelt sidband
SSTV
Slow scan television
Television
STBI
Stand by
Vänta
STN
Station
Station
SW
Short wave
Kortvåg, 3-30MHz
SWL
Short wave listener
Kortvågslyssnare
SVC
Service
Tjänst
TEST
Test
Prov, försök, tävling
TFC
Traffic
Trafik
TKS, TNX
Thanks
Tack
TMW
Tomorrow
I morgon
TVI
Television interference
Televisionsstörningar
TX
Transmitter
Sändare
U
You
Du, ni
UFB
Ultra fine business
Ypperlig(-t), bästa tänkbara
UNLIC
Unlicensed
Olicensierad, illegal station
UR
Your
Din, ditt, dina, er
UTC
Coordinated universal time
Se "GMT"
VFO
Variable frequency oscillator
Variabel frekvensoscillator
VY
Very
Mycket
WA
Word after
Ordet efter
WB
Word before
Ordet före
WD, WDS
Word(-s)
Ord
WKD
Worked
(haft) Förbindelse med ... "kört"
WL
Well
Nåväl, alltnog
WX
Weather
Väder, Väderlek
XMTR
Transmitter
Sändare
XTAL
Crystal
Kristall
XYL
Wife
Hustru
YL
Young lady
Flicka, fästmö
YR
Your
Dina, ert
Z
Zulu
Betecknat GMT efter klockslag
2DA
Today
Idag
2NITE
Tonight
I kväll, i natt
B4
Before
Förut, innan
U2
You too
Du också
73
Kindest regards
Hjärliga hälsningar
88
Love and kisses
Puss och kram
99
Go to hell
Stick och brinn
Denna är sammanställd av Tommy Ahlsved, SM0XKP efter orginal  av Jonas, SM3VVZ