MORSEALFABETET

Bokstäver

Bokstav

Morstecken

A

.-

B

-...

C

-.-.

D

-..

E

.

F

..-.

G

- -.

H

....

I

..

J

.- - -

K

-.-

L

.-..

M

- -

N

-.

O

- - -

P

.- -.

Q

- -.-

R

.-.

S

...

T

-

U

..-

V

...-

W

.- -

X

-..-

Y

-.- -

Z

- -..

Å

.- - .-

Ä

.-.-

Ö

- - -.Siffror

Siffra

Morstecken

1

.- - - -

2

..- - -

3

...- -

4

....-

5

.....

6

-....

7

- -...

8

- - -..

9

- - - -.

Ø

- - - - -Skiljetecken

Skiljetecken

Morstecken

Förklaring

.

.-.-.-

Punkt

,

- -..- -

Kommatecken

?

..- -..

Frågetecken

-

-....-

Bindestreck eller minustecken

/

-..-.

Bråkstreck

=

-...-

Åtskillnadstecken

~

-.-.-

Lystringstecken

Ö

.-...

Väntatecken

ƒ

...-.

Förstått-tecken

#

........

Felsändningstecken

+

.-.-.

Sluttecken eller plustecken

@

...-.-

Avslutningstecken

(

-.- -.

Höger parentes

)

-.- -.-

Vänster parentes

"

.-..-.

Anföringstecken

'

.- - - -.

Apostroftecken

- -

..- - .-

Understrykningstecken

x

.. ..

Repetitionstecken

!

..- -.

Utropstecken

:

- - -...

Kolon eller divisionstecken

;

-.-.-.

Semikolon

x

-..-

MultiplikationsteckenSpecialtecken

Specialtecken

Morstecken

É

..-..

Ü

..- -

Ñ

- -.- -

CH

- - - -