Beräkning av Radioräckvidd VHF    
  jordens radie   Km 6357        
  Kustradiostations radiohorisont 45 1..Nmil enligt lista    
             
  Antenn 1 Antennhöjd i meter 2 2..      
    (skriv in antennhöjden      
  Antenn 2 Antennhöjd i meter 0 3.. över havet)  
       
  Sändningseffekt Watt 5 4..(skriv in effekten)    
    1        
  Optisk sikt i Km 88,38 Radioräckvidd i Km 88,88      
           
  Optisk sikt i Nmil 47,72 Radioräckvidd i Nmil 47,99    
       
       
       
40411449 0,002 0      
6357 Jordradie      
6357,002 6357,002 40411474 25,428 5,042619 88,88262 83,34    
6357 6357 40411449 0 0 0,5    
Beräkning sker efter inmatning i två olika alternativ      
  Alt 1.. När kustradiostationens radiohorisont och mobilstations antennhöjd
  är kända inmatning i ruta 1 och 2.+ mobilstationens effekt. Ruta 4
  Alt  2.. När 2 st mobila stationers antennhöjder är kända  
    inmatning i ruta 2 och 3.+ en mobilstations effekt. Ruta 4
  Kustradiostationens effekt är inräknad i dess radiohorisont…