SL0ZAO & SK0MM CEPT-kurs och fielday på Granholmen 2006.


Deltagare:
Johan SMØGBG, Bosse SMØXKM, Tomas SM0JLZ, Anders SA0AJS, Ingvar SA0AMM, Magnus SA0AMO, Dan SA0AMQ. CEPT-Kurs: Marcus fick signalen SA0AQV och Alf SA0AQU. John och Lennart har inte fått någon än.

Vi kom ut till Granholmen när det var bäcksvart, men lyckades m.h.a. 6st. fotogenlampor och ficklampor bana oss väg över stock och sten med tung tältutrustning och all packning till en glänta där vi reste tältet. Kapten och Marcus fick hela båten för sig själva och övriga 9st. sov i tältet. Bosse SM0XKM, höll CEPT-kurs på båten för fyra stycken och övringa ägnade sig åt radiokörande och antennuppsättningar. Vi satt upp en G5RV=kortvågsantenn longwire dipol för 20-80metersbanden. En högmast (10m) med vertikal GP för 2m och 70cm. Och en högmast med 2m Yagi antenn. Strömförsörjning via 12V bilbatterier. Jordade i en vattenpump. Perfekt anpassning och mottagning på kortvåg. Inget brus och störningar som man är van vid i bebyggda områden. Under söndagen lyckades samtliga fyra kursdeltagarna klara provet för amatörcertifikat. GRATTIS! Provförrättare var Peter SM0XKO. Stort TACK till Anders som ställde sin stora fina båt till förfogande, och till Bosse som höll kurs och fixade maten.

Rättelser och tillägg till repotaget skickas till: sm0gbg@fro.se
De SM0GBG /Johan


Några bilder.


Kortvågs DX. Från vänster: SA0AMO, SM6JLZ, SA0AMM


JLZ försöker peppa till CQ-anrop.


Stabstält-22. Uppsatt i kolmörker.


Nya kaminen avger skön strålning.


9-elements 144MHz Yagi. Vertikalt monterad.


Landstigningsbåten. SA0AJS kapten.


Ljugarbänken. Från vänster: SA0AMO, SM0XKM, Lennart.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.